PHBS TÉH PENTING PISAN DILAKSANAKEUN KU SAKUMNA LAPISAN WARGA MASARAKAT KOTA SUKABUMI

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 21 - 04 - 2017


Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., PHBS (Prilaku Hirup Bersih jeung Séhat) téh penting pisan dilaksanakeun ku sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi. Ěta panandesan Wakil Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara basa ngahadiran Sosialisasi PHBS, anu dicalagarakeun ku Mahasiswa UMMI (Universitas Muhammadiyah Sukabumi), dina kagiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata), di Lembur Cukang, RW 3 Kalurahan Cipanengah, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, cindekna tanggal 15 April 2017. Hadir dina kasempetan éta, Lurah Cipanengah, Widya Yudha Setiawan, S.STP., para Alim Ulama, Inohong Masarakat, Wanoja jeung Pamuda, sarta para tamu ondangan lianna.

 

Saterusna ditandeskeun, kagiatan anu dilaksanakeun ku Mahasiswa UMMI ieu téh, kacida positifna jeung gedé pisan mangpaatna pikeun warga masarakat Kota Sukabumi, hususna warga masarakat  Lembur Cukang, RW 3 Kalurahan Cipanengah, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, utamana dina ngalaksanakeun sakaligus ngaronjatkeun jeung ngabudayakeun PHBS dina kahirupan sapopoé.

 

Tah kulantaran kitu, Wakil Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka Mahasiswa UMMI, sakaligus ngaharepkeun, malar éta kagiatan téh bisa dilaksanakeun di lelewek RW séjénna di Kota Sukabumi, hususna di lelewek RW anu kumuh jeung anu padet padumukna, supaya sakumna lapisan warga masarakat anu nganjrek di lelewek kumuh jeung anu padet padumukna téh, bisa ngaronjatkeun kasadaran sakaligus ngalaksanakeun jeung ngabudayakeun PHBS dina kahirupan sapopoé.

 

Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, usaha dina nerapkeun jeung ngabudayakeun PHBS téh, hasilna bakal leuwih hadé deui saupama diterapkeun ti bubudak, nya éta dina umur budak sakola. Lantaran umur budak sakola téh, ngarupakeun mangsa kaemasan pikeun nanemkeun ajén-inajén PHBS, malah mandar ngabogaan poténsi jadi agén parobahan, pikeun leuwih ngawanohkeun sakaligus ngahangkeutkeun program PHBS, boh di lingkungan sakolana boh di lingkungan kulawargana jeung di lingkungan warga masarakatna.

 

Salajuna Ketua Panitia Panyalagara, Hérdi ngajelaskeun, kagiatan Sosialisasi PHBS di Lembur Cukang, RW 3 Kalurahan Cipanengah, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi téh, dina raraga KKN Mahasiswa UMMI Seméster 8. Anapon jenis kagiatan anu dilaksanakeun dina ieu sosialisasi téh, diantarana Lomba Kabersihan Imah jeung Sosialisasi Kaséhatan Warga Masarakat. Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunana ieu kagiatan téh, diantarana pikeun muka sakaligus ngaronjatkeun pola pikir warga masarakat kana pentingna PHBS.

 

Saterusna diharepkeun, ku dilaksanakeunana ieu kagiatan téh, bisa ngaronjatkeun sakaligus ngabudayakeun PHBS sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi dina kahirupan sapopoé, hususna di Lembur Cukang, RW 3 Kalurahan Cipanengah, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.