KOTA SUKABUMI NGAN UKUR MEUNANG JATAH 4 RÉBU BALANGKO KTP ÉLÉKTRONIK

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 21 - 04 - 2017


Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Kapala Disdukcapil (Dines Kapandudukan jeung Pancatatan Sipil) Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T. nandeskeun, Pamaréntah Puseur nurutkeun rararancang baris sagancangna ngadistribusikeun 7 juta balangko KTP (Kartu Tanda Padumuk) éléktronik, ka satiap Kota jeung Kabupatén sa Indonésia. Lantaran nurutkeun informasi anu ditarima ku pihak Disdukcapil Kota Sukabumi, yén Pamaréntah Puseur téh geus réngsé ngalélang nyitak balangko KTP éléktornik. Ngan pikeun Kota Sukabumi, nurutkeun informasi anu katarima, ngan ukur meunang jatah 4 rébu balangko KTP éléktronik.

 

Ěta hal téh tangtuna ogé masih kénéh jauh tina harepan, sarta henteu sabanding jeung jumlah kuota anu dibutuhkeun ku Kota Sukabumi. Sabab warga masarakat Kota Sukabumi anu geus nyieun Sukat (Surat Katerangan) Pangganti KTP éléktronik téh, nepi ka danget ieu geus ngahontal 13 rébu urang leuwih. Saterusna ditandeskeun, pangdistribusian balangko KTP éléktronik pikeun Kota Sukabumi téh, kakara pangdistribusian tahap munggaran, sabab baris aya deui pangdistribusian tahap salajuna, tapi ngeunaan waktuna can bisa dipastikeun.

 

Salian ti éta ogé ditandeskeun, panyalagaraan nyitak KTP éléktronik téh baris dilaksanakeun ngaliwatan PRR (Print Réady Récord), anu dikaluarkeun ku Pamaréntah Puseur. Tah kulantaran kitu, pikeun warga masarakat anu geus ngarékam data jeung disimpen di PRR, KTP éléktronikna baris sagancangna dicitak. Lantaran PRR téh ngarupakeun data jeung daftar warga masarakat, anu KTP éléktronikna kudu sagancangna dicitak.

 

Pikeun ngarojong kana kalancaran dina ngalaksanakeun nyitak KTP éléktronik pikeun warga masarakat Kota Sukabumi téh, pihak Disdukcapil Kota Sukabumi geus nyiapkeun sajumlah 8 printer. Sedengkeun pikeun maca KTP éléktronik sacara praktis, pihak Disdukcapil Kota Sukabumi geus meuli compact é-KTP réader, mangrupa 2 monitor jeung 7 catrider, pikeun ngecék chip KTP éléktronik, sarta henteu merlukeun PC (Personal Computer) pikeun ngecék kavalidan data warga masarakat.

 

Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi, cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna anu can kabagian KTP éléktronik supaya sabar, sabab masih bisa ngagunakeun Sukat Pangganti KTP éléktronik. Lantaran Sukat Pangganti KTP éléktronik ogé, bisa digunakeun pikeun rupa-rupa kaperluan jeung kapentingan warga masarakat. Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi ngajelaskeun, Sukat Pangganti KTP éléktronik téh, waktu lakuna salila 6 bulan. jeung saupama waktuna geus abis bisa dipanjangan deui.

 

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, réana warga masarakat Kota Sukabumi anu nyieun Sukat Pangganti KTP éléktronik téh, ku ayana peran jeung aktifna pihak Disdukcapil Kota Sukabumi, dina ngalaksanakeun program Jempol (Jemput Bola) palayanan KTP éléktronik, sacara door to door ka satiap SMA, SMK jeung MA, sarta ka satiap Pabrik jeung ka satiap wewengkon Kacamatan katut Kalurahan, malah nepi ka lelewek RW jeung RT nu aya di Kota Sukabumi.