DINA SATIAP TANGGAL 21 APRIL BANGSA INDONÉSIA SALAWASNA USAHA SATÉKAH POLAH MIÉLING POÉ KARTINI

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 21 - 04 - 2017


Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, dina satiap tanggal 21 April, bangsa Indonésia utamana kaom wanoja, salawasna usaha satékah polah miéling Poé Kartini, sabagé sosok anu mibanda jasa ka bangsa jeung nagara Indonésia, hususna dina majoangkeun kaom wanoja. Tah kulantaran kitu, posisi Ibu Kartini téh, meunang tempat anu kacida dihormatna dina haté sanubari bangsa Indonésia, utamana para kaom wanoja.

 

Ěta panandesan Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara, basa Miéling Milang Kala Ka 138 Taun Poé Kartini jeung Milang Kala Ka 19 Taun GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Tingkat Kota Sukabumi Taun 2017, cindekna poé Jumaah, 21 April 2017, di Gedong Wanita Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Pupuhu TP PKK Kota Sukabumi, Pupuhu GOW Kota Sukabumi, para Pupuhu Organisasi Wanita sa Kota Sukabumi, katut para tamu ondangan séjénna.

 

Salajuna ditandeskeun, dina ngahargaan ka Ibu Kartini téh, didasarkeun kana usahana anu luar biasa, utamana dina majoangkeun hak-hak dasar kaom wanoja. Tina sajarah sakumna pihak bisa mikawanoh, yén dina jaman harita aya pangadalian kana hak-hak dasar kaom wanoja anu kacida ngarugikeunana, malah congdong kana ngahina posisi jeung peran kaom wanoja. Dina kaayaan anu serba henteu nguntungkeun téh, Kartini bisa manggung ku sikep jeung pikirannana anu kacida matak reueus jeung ngagumbirakeunana pikeun bangsa Indonésia, hususna para kaom wanoja.


Lian ti éta ogé ditandeskeun,  ngaliwatan pikiran jeung tulisannana, Kartini geus ngadékonstruksi sacara radikal peran jeung posisi kaom wanoja di masarakat. Saupama dicukcruk leuwih jero ngeunaan tulisan-tulisan Kartini, sakumna pihak bisa mikawanoh, yén Kartini téh ngarupakeun sala saurang sosok wanoja Indonésia, anu ngabogaan pamikiran anu kacida seukeutna jeung jerona, utamana dina méré inspirasi parobahan ka bangsa Indonésia, lain parobahan pikeun kaom wanoja wungkul, tapi ogé pikeun parobahan jeung pola pikir warga masarakat jeung bangsa Indonésia sacara umum.

 

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, ngaliwatan surat-suratna ka Nyonya Abendanon, anu pamustungannana dibukukeun, kalayan maké judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Saterusna dijelaskeun, Kartini lain ukur mukakeun panon jeung pikiran kaom wanoja Indonésia wungkul, tapi ogé dunya wanoja ngeunaan pentingna peran jeung posisi kaom wanoja dina sagala widang jeung aspék kahirupan, Salian ti éta, Walikota Sukabumi ngawilujengkeun Miéling Milang Kala Ka 138 Taun Poé Kartini jeung Milang Kala Ka 19 Taun GOW, sakaligus ngaharepkeun, mudah-mudahan Nu Maha Kawasa, salawasna ngagolontorkeun ridho jeung kasalametan ka sakumna bangsa Indonésia, hususna ka para kaom wanoja.