SATIAP JALMA ANU NGAROKO DI KTR DI KOTA SUKABUMI BARIS DI TIPIRING

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 18 - 03 - 2017


Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Kapala Bidang Penegakan Peraturan Daérah jeung Sumber Daya Aparatur Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Sudrajat, S.H. nandeskeun, satiap jalma anu ngaroko di KTR (Kawasan Tanpa Roko) di Kota Sukabumi, baris di Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Anapon maksud jeung tujuanana, nya éta sabagé sala sahiji usaha jeung tarékah pikeun nanjeurkeun jeung ngaronjatkeun panerapan Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 3 Taun 2014, ngeunaan KTR di 7 Kawasan di Kota Sukabumi. Nya éta di fasilitas palayanan kaséhatan, tempat prosés KBM (Kagiatan Belajar Mengajar), tempat ulin barudak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat gawé, sarta tempat umum jeung tempat séjénna. Lantaran éta Perda téh, geus diterapkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi 3 taun ka tukang, cindekna ti tanggal 5 Januari 2015.

 

Ngan saméméh satiap jalma anu ngaroko di KTR di Kota Sukabumi di Tipiring téh, pihak Satpol PP Kota Sukabumi, danget ieu keur hangkeut ngadata, kaasup cumeluk jeung sosialisasi ngeunaan larangan ngaroko di 7 KTR di Kota Sukabumi, ka sakumna lapisan warga masarakat. Diantarana di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, UPT (Unit Palaksana Téhnis) RSUD Tipeu D Pratama Haratis AL-Mulk Kota Sukabumi, RS Kartika, RS Setukpa Lemdiklat Polri, RS Rido Galih, RS Bahagia jeung Puskesmas Selabatu Kacamatan Cikolé Kota Sukabumi. Salajuna dijelaskeun, hasil tina ngadata téh, di satiap RS jeung Puskesmas téh, rata-rata aya 10 urang jalma anu ngaroko.

 

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, dumasar kana paraturan, di satiap RS jeung Puskesmas teu dimeunangkeun aya fasilitas smoking aréa atawa tempat pikeun ngaroko. Tah kulantaran kitu, pikeun satiap jalma anu hayang ngaroko di satiap RS jeung Puskesmas, kudu kaluar jeung jauh ti aréa RS jeung Puskesmas. Saterusna dijelaskeun, salian keur hangkeut ngadata sakaligus cumeluk jeung sosialisasi ka RS katut Puskesmas, pihak Satpol PP Kota Sukabumi ogé baris ngalaksanakeun kagiatan anu sarua, nya éta ka tempat umum jeung puseur karaméan, kaasup angkutan umum, tempat ulin barudak jeung tempat-tempat séjénna.

 

Kapala Bidang Penegakan Peraturan Daérah jeung Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kota Sukabumi ngajelaskeun, saupama sosialisasi geus réngsé dilaksanakeun, pihak Satpol PP Kota Sukabumi baris ngalaksanakeun Tipiring ka satiap jalma anu ngarokok di KTR di Kota Sukabumi. Sedengkeun ngeunaan gedé dengdana, gumangtung ka hakim anu mutuskeunana. Tah pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan éta Tipiring téh, pihak Satpol PP Kota Sukabumi, baris ngalaksanakeun koordinasi jeung pihak Kajaksaan Negri Sukabumi katut Pangadilan Negri Sukabumi.