POLITÉKNIK SUKABUMI USAHA SATÉKAH POLAH NGARONJATKEUN JEUNG NGAMEKARKEUN RUPA-RUPA INOVASI

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 18 - 03 - 2017


Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Politéknik Sukabumi, anu alamatna cindekna di Jalan Babakan Sirna Nomer 25, Kalurahan Bénténg, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, teu petot-petot usaha satékah polah, nya éta ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun rupa-rupa inovasi. Anapon éta rupa-rupa inovasi téh, numutkeun Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, salaku Diréktur Politéknik Sukabumi, Drs. Gabril Sukarman, M.Pd., diantarana ku cara ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun sakabéh jurusan nu aya di Politéknik Sukabumi. Diantaranya jurusan mesin, anu ka hareupna baris dimekarkeun jadi mesin industri tatanén, sarta jurusan téknik sipil, baris leuwih diarahkeun jeung dimekarkeun kana ngawangun bendungan jeung sajabana. Saterusna jurusan bisnis, baris leuwih diarahkeun kana bisnis tatanén, jeung jurusan komputer baris leuwih diarahkeun kana rékayasa wangunan.

 

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi nandeskeun, saupama éta hal téh geus ngawujud, bisa jadi icon jeung ciri has paguron luhur Kota Sukabumi saperti Kota Dépok. Lian ti éta, paékonomian jeung ajén SDM (Sumber Daya Manusa) di Kota Sukabumi sarta di sabudeureunana, baris ngaronjat jeung mekar kalayan gancang. Salajuna ditandeskeun, disagigireun arék ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun sakabéh jurusan, Politéknik Sukabumi ogé arék ngawangun kampus anyar, cindekna di wewengkon Kacamatan Cibeureum Kota Sukabumi, sagampar jeung Kampus PDD (Program Studi Di Luar Domisili) IPB (Institut Pertanian Bogor) Sukabumi. Salian ti éta ogé ditandeskeun, pikeun ngarojong kalancaran pangwangunan Kampus Anyar Politéknik Sukabumi téh, Pamaréntah Kota Sukabumi, dina taun 2017 ieu meunang bantuan ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, nya éta gedéna Rp. 11 miliar, pikeun waragad ngayakeun jeung ngabébaskeun lahan pikeun Kampus PDD IPB Sukabumi, anu legana ngahontal 14 héktar. Ngan sabagian tina lega éta lahan téh, nya éta salega 6 héktar, ku IPB dipasrahkeun ka Politéknik Sukabumi, pikeun Kampus Politéknik Sukabumi, jeung salega 8 héktar pikeun Kampus PDD IPB Sukabumi.

 

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, sala sahiji sarat pikeun ngawangun Kampus Politéknik Sukabumi téh, nya éta lahanna kudu ngahontal 10 héktar. Ngan nepi ka danget ieu, lahanna masih kénéh bacacar di sababaraha tempat di wewengkon Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, ayana Kampus PDD IPB jeung Politéknik Sukabumi di Kota Sukabumi téh, jadi sala sahiji daya tarik jeung daya dongkrak, nya éta pikeun ngadorong tumuwuhna jeung kamajuan wewengkon Kota Sukabumi dina rupa-rupa widang. Tah kulantaran kitu, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngaharepkeun, Kampus PDD IPB jeung Politéknik Sukabumi di Kota Sukabumi téh, ka hareupna bisa digabungkeun jadi hiji universitas, nya éta Universitas Negri Sukabumi.