BANGSA INDONÉSIA GEUS SAPAMADEGAN YÉN NAGARA INDONÉSIA TÉH LAIN NAGARA ISLAM JEUNG LAIN NAGARA SEKULÉR

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 17 - 03 - 2017


Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. nandeskeun, sakumna Bangsa Indonésia geus sapamadegan, yén Nagara Indonésia téh lain Nagara Islam jeung lain Nagara Sekulér. Ngan parandéné kitu teu bisa dipungkir, yén Nagara Indonésia téh ngabogaan ajén historis jeung Islam, ti mimiti Nagara Indonésia dibajoangkeun, dibentuk jeung diwangun, teu pernah ninggalkeun ajén-inajén kaislaman. Sabagé sala sahiji contona, Nagara Indonésia téh dibajoangkeun ku getih para ulama jeung umat Islam, sarta dina Pancasila jeung Undang-Undang Dasar 1945 aya roh kaislamanana. Tah kulantaran kitu, sok sanajan Nagara Indonésia lain Nagara Islam, tapi Nagara Indonésia téh teu bisa dipisahkeun jeung kaislaman.

 

Saterusna ditandeskeun, éta hal téh jadi bahan pamikiran jeung pagawéan pikeun sakumna pamingpin umat Islam, sarta MUI (Majelis Ulama Indonésia), Pingpinan Pondok Pasantrén jeung Pingpinan Ormas Islam, lantaran bangbaluh jeung pasualan umat, ti waktu ka waktuna téh terus nambahan, tapi jumlah ulama ti waktu ka waktuna téh terus ngurangan. Tah kukituna, para pamingpin umat Islam kudu salawasna usaha satékah polah jeung gawé rancagé, hususna dina usaha nyiptakeun jeung nambahan kader-kader ulama anyar.

 

Ěta panandesan Wakil Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara, sakaligus ngabuka sacara resmi Rakerda (Rapat Kerja Daérah) MUI (Majelis Ulama Indonésia) Kota Sukabumi Taun 2017, sarta Pangukuhan Forum Pondok Pasantrén Kota Sukabumi, cindekna tanggal 14 Maret 2017, di Gedong Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi.

 

Hadir dina kasempetan éta, unsur Forkopinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daérah), para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) anu aya kaitanana, Kapala Kantor Kemenag (Kementrian Agama) Kota Sukabumi, Ketua MUI Kota Sukabumi, para Pingpinan Pondok Pasantrén, para Alim Ulama jeung para tamu ondangan séjénna.

 

Salajuna Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku ngaliwatan Rakerda MUI Kota Sukabumi Taun 2017 ieu, pajalanan umat Islam ka hareup, sabagé sala sahiji bagian anu teu bisa dipisahkeun tina pajalanan sajarah bangsa jeung nagara Indonésia, bisa ngabogaan peran sacara optimal, hususna dina ngalaksanakeun pangalolaan pangwangunan jeung ngaréngsékeun rupa-rupa bangbaluh katut pasualan bangsa Indonésia.

 

Salian ti éta, Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun, Kota Sukabumi danget ieu geus ngabogaan Forum Pondok Pasantrén, anu jumlah anggotana ngahontal 94 Pondok Pasantrén. Tah kukituna, Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana Forum Pondok Pasantrén téh, bisa nguatan sakaligus ngaronjatkeun ajén Pondok Pasantrén, sarta peran jeung fungsi para Pingpinan Pondok Pasantrén dina karangka Zihad Fisabilillah, pikeun nanjeurkeun jeung ngaronjatkeun ajén umat Islam hususna di Kota Sukabumi, sarta pikeun ngahontal jeung ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin. Dina kasempetan éta, dipasrahkeun bantuan béasiswa ka para santri jeung guru ngaji, anu dihususkeun pikeun para Tahfidz, ti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, nya éta gedéna Rp. 150 juta.