Kategori : Agama

Reporter : ENDANG SUMARDI   Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. nandeskeun, sakumna Bangsa Indonésia geus sapamadegan, yé...

Reporter : ENDANG SUMARDI   Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. menegaskan, seluruh Bangsa Indonesia sudah sepakat, bahwa Negara Indon...

Reporter : ENDANG SUMARDI   FK-PAI (Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam) Kota Sukabumi, berpungsi sebagai pendamping Majelis Taklim di Kota Sukabumi. O...

Reporter : ENDANG SUMARDI   Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, geus nyalurkeun hasil ZIS (Zakat, Infaq jeung Shodaqoh), ka para mustahiq jeu...

Reporter : ENDANG SUMARDI   Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, sudah menyalurkan hasil ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh), kepada para mustahik...